Wednesday, March 27, 2013

與台大物理系陳永芳老師談話整理 (二)

    物理系課程、研究與產業的聯結:物理學領域研究的內容涵蓋面很廣,有些是純粹理論研究,距實務應用連想像都很難;物理學也有一些研究領域與產業聯繫密切,甚至是業界需求在引導研究走向,研究成果可立刻回饋給產業界;也有些課題界於兩者之間,知識的應用已經能想像,但還在研究如何克服技術困難,例如核融合發電技術。有些教師的研究與實務界聯繫密切,可以隨時到企業擔任顧問、提供專業意見諮詢。
(點文字聯結可看中文字幕)
    而在教學方面,現在物理發展、應用端的趨勢,連基礎的普通物理課都會多多少少提到;例如奈米科技、掃描隧道顯微鏡等。然而,在各課程之中,老師對產業熟悉度不同,其研究和產業相近程度不同,在講課的時候將課程與產業相連的程度,當然也不同。但普遍來說,大部分的教師不會刻意、有計畫地去提應用端的內容,若老師本身參與業界程度較深,在上課時恰好想到,會自然地和學生分享。

    讀物理、化學、或工程 ?在科技領域,大學是讀物理、化學,或某些工程領域(材料、電機等),所學的內容都有些相關,日後進入產業,也並非什麼職位就一定由哪一個系的畢業生擔任。這些科學、工程領域,也許難說是殊途同歸,但說是相關互通卻也不過分。其中的差別也許在於學科傳統性格,物理學的傳統,仍是探究事物根本,也更適合重視思維、喜好追根究柢的學生。也因此,物理系大學部畢業的學生,進入工學院、商管學院讀研究所,表現都不錯。也因為重視思維訓練,學生日後自修的能力也較強。工程領域課程內容,更接近應用端,例如熟悉電子元件,進入業界後上手也許快一些,但長遠觀之,不見得孰優孰劣。
費曼:物理有趣嗎?
    學習目標在學校最重要的學習,還是在於培養自我成長的能力。要能在沒有人教的情況下,吸收新知,增加自己知識與能力的儲量。也要能夠在複雜的情境中,找出問題,蒐集資料和知識,處理這個新問題,這個能力是跨學科的,也是最重要的。

有興趣參與學與業的採訪? 請點看:本棧歡迎 研究智工

1 comment:

truongmuunghenhan said...

Thanks for sharing, nice post! Post really provice useful information!

FadoExpress là một trong những top công ty chuyển phát nhanh quốc tế hàng đầu chuyên vận chuyển, chuyển phát nhanh siêu tốc đi khắp thế giới, nổi bật là dịch vụ gửi hàng đi nhậtgửi hàng đi pháp và dịch vụ chuyển phát nhanh đi hàn quốc uy tín, giá rẻ